Estonsko

informace o Estonsku online

Estonsko informace

Estonsko je malá země v severní Evropě. Hlavní město je Tallinn. Sousedé Estonska jsou Švédsko, Finsko, Rusko a Lotyšsko. Jeho populace je 1,332,893. Estonsko v roce 1992 uvedlo do oběhu vlastní volně směnitelnou měnu – estonskou korunu (eesti kroon, EEK), která nahradila rubl.

Estonské hospodářství je založeno převážně na službách, významný je zejména sektor informačních technologií, telekomunikace a bankovnictví. Z průmyslových oborů jsou nejdůležitější elektrotechnický, dřevozpracující a chemický průmysl, těžba ropných břidlic a stavba lodí. Významnou roli hraje též rybolov. Rychlý růst estonského hospodářství je podporován přísunem kapitálu ze skandinávských zemí. Přes estonské přístavy prochází i významná část ruského zahraničního obchodu, mimo jiné i ruská ropa. Estonsko vstoupilo společně s ČR a dalšími novými zeměmi EU dne 21.12.2007 do schengenského prostoru. Čeští občané nepotřebují pro návštěvu Estonska vízum.

Estonsko informace

Estonsko je členem Evropské unie (od roku 2004) a Světové obchodní organizace (WTO, od roku 1999).

Úředním jazykem je estonština, uralský jazyk blízký finštině. Ruština nemá status úřední řeči, ale většina lidí v věku 30-70 let jí alespoň rozumí, neboť byla povinným jazykem ve školách v době okupace Sovětským svazem. Mladší lidé většinou mluví dobře anglicky.

Estonsko info